نام شرکت : زیرانداز و ملحفه محصولات :

سلولزی و البسه بیمارستانی

کد محصول : 475

زیرانداز بالدار

کد محصول : 253

زیرانداز ساده

کد محصول : 251

روبالشی

کد محصول : 249

رول ملحفه شیت شده

کد محصول : 247

شان ساده

کد محصول : 245

ملحفه کشدار

کد محصول : 243

ملحفه ساده

کد محصول : 241

روبالشی

کد محصول : 238

ملحفه پارچه ای

کد محصول : 236