دپارتمان آموزش

کانال تلگرامی شرکت کیمیاسوشا

انتقال میکروارگانیسم­ها از راه آب یونیت دندانپزشکی و هوای فشرده

آسینتوباکتر

نحوه شستشو و ضد عفونی آندوسکپی ها

پوستر آموزشی بهداشت دست

لیست دوره های آموزشی برگزار شده  توسط کمیته علمی کیمیا سوشا

جزوه آموزشی ضدعفونی در مراکز دندانپزشکی

پوستر آموزشی ضدعفونی کف و سطوح

پوستر آموزشی ضدعفونی ابزار پزشکی

پوستر آموزشی استفاده از اسپری های ضدعفونی سریع الاثر

راهنما و دستورالعمل پسماندهای پزشکی

 راهنمای گندزدایی سطوح در مراکز تهیه، طبخ و عرضه مواد غذایی

راهنمای بهداشت محیط آزمایشگاههای تشخیص طبی

راهنمای بهداشت محیط مراکز جراحی محدود و سرپایی

پوستر آموزشی استفاده از وسایل حفاظت فردی در بیمارستان

چک لیست وضعیت بهداشت محیط بیمارستانی

پمفلت آموزشی آنفلوانزای خوکی نوع A

محلول ضدعفونی سطح بالای پراستیک اسید

مطالب مفید در خصوص بهداشت دست

مهمترین عفونت های بیمارستانی

مطالب مفید در خصوص لوزی خطر

نمونه گواهی نامه آموزشی شرکت کیمیا سوشا

راهنمای بهداشت محیط در مطب

استاندارد سفتی باکس

دستورالعمل CDC در خصوص ضدعفونی و استریلیزاسیون در مراکز بهداشتی و درمانی

مطالب مربوط به کنترل عفونت در دندانپزشکی

فلور طبیعی دهان