نام شرکت : ضدعفونی کننده میوه، سبزیجات و آب محصولات :

قرص جوشان

کد محصول : 1041

جرمی ساید اچ بیمارستانی

کد محصول : 1006

جرمی ساید اچ صنایع غذایی

کد محصول : 996

ژاول پارت آب

کد محصول : 232

ژاوال پارت میوه و سبزیجات

کد محصول : 230

پد آغشته به الکل (یکبار مصرف)

کد محصول : 35

جرمی ساید اچ سبزیجات و میوه­ جات

کد محصول : 22