دانلود کاتالوگ

نام محصول کاتالوگ MSDS
آسپتومن، ضدعفونی و اسکراب دست دانلود دانلود
دزومد رپید ای اف، ضدعفونی کننده سریع الاثر دانلود دانلود
بیگوامد پرفکت، کنسانتره ضدعفونی کننده سطوح دانلود دانلود
دزومدان آی دی، کنسانتره ضدعفونی کننده ابزار دانلود دانلود
دستمال ضدعفونی کننده دزومد رپید ای اف دانلود دانلود
دزودرم، فوم تمیز کننده پوست برای بیماران دانلود دانلود
بیگوانید فلاشه ان، کنسانتره ضدعفونی کننده سطوح دانلود دانلود
پرفکتان اندو، کنسانتره ضدعفونی کننده ابزار دانلود دانلود
اولترا سول اکتیو، پودر پراستیک اسیدی ضدعفونی کننده سطوح دانلود دانلود
دسکوسوس، ضدعفونی کننده ساکشن و ساکشن دندانپزشکی دانلود دانلود
دسکوسپت اسپشیال، ضدعفونی کننده سریع الاثر غیر الکی دانلود دانلود
دسکوتون جی دی ای، ضدعفونی کننده سطح بالای آندوسکوپ دانلود دانلود
پلارازیم اکسترا، شوینده آنزیماتیک ابزار و آندوسکوپ دانلود دانلود